Nội dung và nghệ thuật bài thơ Đập đá ở Côn Lôn

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Nội dung và nghệ thuật bài thơ Đập đá ở Côn Lôn

Bài làm:

Nội dung: Bài thơ giúp ta cảm nhận một hình tượng đẹp, một khí thế ngang tàng, vẻ đẹp lẫm liệt của nhà cách mạng Phan Chu Trinh. Dù gặp phải tình cảnh gian nguy nhưng vẫn không hề sờn lòng đổi chí

Nghệ thuật

  • Thể thơ thất ngôn bát cú đường luật, ngôn ngữ hàm súc, kết hợp tả thực ẩn dụ, nói quá
  • Bài thơ sử dung bút pháp lãng mạn, hình ảnh thơ phóng đại và khoa trương.
  • Giọng thơ hào hùng, ngang tàng, lẫm liệt, giàu sức biểu cảm.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021