Nội dung chính bài: Câu ghép (tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Câu ghép (tiếp theo)". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 8 tập 1

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

 • Câu ghép trong tiếng Việt thường chỉ ra một số mối quan hệ cụ thể trong các vế câu như quan hệ nguyên nhân-kết quả, quan hệ tương phản, quan hệ giả thiết-kết quả,...

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

1. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu

a. Quan hệ điều kiện-kết quả

Câu ghép thể hiện mối quan hệ điều kiện, kết quả diễn tả một hành động, sự việc chỉ có thể xảy ra khi có hành động, sự việc khác xảy ra. Một số cụm từ nối được dùng trong câu ghép chỉ quan hệ điều kiện-kết quả như “nếu...thì”, “hễ...giá”, “hễ như….thì”.

Ví dụ:

 • Nếu tôi học tập chăm chỉ thì tôi đã không bị điểm kém.
 • Nếu trời mưa to thì chúng tôi sẽ hoãn chuyến đi cắm trại.
 • Hễ mà cô ấy đến muộn thì chúng tôi sẽ bị muộn tàu.

b. Quan hệ tăng tiến

Trong câu ghép chúng ta còn thấy được mối quan hệ tăng tiến giữa các vế câu thông qua các cặp quan hệ từ như “không những….mà còn”, “không chỉ...mà còn”,..

Ví dụ:

 • Nga không chỉ hát hay mà cô ấy còn học rất giỏi
 • Không những em gái tôi đứng đầu thành tích học tập ở trường mà con bé còn vừa đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.
 • Không chỉ người Việt thích Phở mà người nước ngoài cũng thích nó.

c. Quan hệ tương phản

Câu ghép chỉ mối quan hệ tương phản có hai mệnh đề diễn tả ý nghĩa trái ngược nhau, thường sử dụng các mệnh đề quan hệ như “tuy...nhưng”. “mặc dù...nhưng”.

Ví dụ:

 • Tuy tôi ôn bài rất cẩn thân nhưng tôi vẫn bị điểm kém do chủ quan
 • Mặc dù mẹ tôi rất mệt nhưng mẹ vẫn nấu ăn tối cho mọi người.

d. Quan hệ mục đích

Quan hệ mục đích giữa các vế câu ghép thường được thể hiện bằng các quan hệ từ “để, thì…”.

Ví dụ:

 • Chúng tôi mua rất nhiều thực phẩm để dự trữ cho những ngày mưa sắp tới.
 • Để có thể lọt vào vòng chung kết thì chúng tôi cần đánh bại đối thủ ở vòng này.

e. Quan hệ lựa chọn

Quan hệ mục đích giữa các vế câu ghép thường được thể hiện bằng các quan hệ từ "hay"

VD: Anh đi hay anh ở lại?

f. Quan hệ đồng thời

Quan hệ mục đích giữa các vế câu ghép thường được thể hiện bằng các quan hệ từ "và"

VD: Mặt trời mọc và sương tan dần.

g. Quan hệ nhượng bộ

Ví dụ : Tuy tôi đã phân tích những lẽ phải nhưng nó vẫn bướng bỉnh không nghe lời.

Back to top

 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 8 tập 1