Một nhà thơ nước ngoài gọi Hồ Gươm là "chiếc lẵng hoa xinh đẹp giữa lòng Hà Nội". Em có thể sử dụng câu đó vào phần nào trong bài viết của mình

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 35 sgk ngữ văn 8 tập 2

Một nhà thơ nước ngoài gọi Hồ Gươm là "chiếc lẵng hoa xinh đẹp giữa lòng Hà Nội". Em có thể sử dụng câu đó vào phần nào trong bài viết của mình?

Bài làm:

  • Câu nói trên có thể sử dụng ở các vị trí sau trong bài:
    • Vị trí mở bài: giới thiệu chung về Hồ Gươm
    • Vị trí thân bài: phần nói về vai trò và ý nghĩa của Hồ Gươm

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021