Ta hiểu gì về con người và tư tưởng, tình cảm của Ru-xô qua bài này ?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 101 sgk Ngữ văn 8 tập 2

Ta hiểu gì về con người và tư tưởng, tình cảm của Ru-xô qua bài này ?

Bài làm:

Qua bài văn nghị luận, người đọc có thể tìm thấy bóng dáng nhà văn Ru-xô. Ông là một con người giản dị, quý trọng tự do và yêu mến thiên nhiên.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 8 tập 2