Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Nhớ rừng

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Nhớ rừng "

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Mượn lời con hổ bị nhốt trong vườn bách thú cũng là tâm trạng chung của người dân Việt nam bị đàn áp và bị cướp đi cuộc sống tự do. Họ khao khát có một cuộc sống tự do vốn dĩ họ có quyền có được.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Sử dụng bút pháp lãng mạn, với nhiều biện pháp nghệ thuật như nhân hóa, đối lập, phóng đại, sử dụng từ ngữ gợi hình, giàu sức biểu cảm.
  • Xây dựng hình tượng nghệ thuật có nhiều tầng ý nghĩa.
  • Hình ảnh thơ giàu chất tạo hình
  • Ngôn ngữ và nhạc điệu phong phú, giàu sức biểu cảm.
  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021