Đọc hai câu văn sau và diễn đạt ý mỗi câu thành một luận điểm ngắn gọn, rõ.

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

Bài tập 1: Trang 81 sgk Ngữ Văn 8 tập hai

Đọc hai câu văn sau và diễn đạt ý mỗi câu thành một luận điểm ngắn gọn, rõ.

a) Trước hết là cần phải tránh cái lối viết "rau muống" nghĩa là lằng nhằng "trường giang đại hải", làm cho người xem như là "chắt chắt vào rừng xanh"

(Hồ Chí Minh, Cách viết)

b) Ngoài việc đam mê viết, cái thích thứ hai của Nguyên Hồng là được truyền nghề cho bạn trẻ.

(Nguyễn Tuân)

Bài làm:

a) Luận điểm: Tranh viết lan man, dài dòng.

b) Luận điểm: Nguyên Hồng thích được truyền nghề cho giới trẻ.

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021