Hãy tự chon một đồ chơi, trò chơi quen thuộc và lập dàn ý bài thuyết minh cách làm, cách chơi trò chơi đó

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 26 sgk ngữ văn 8 tập 2

Hãy tự chon một đồ chơi, trò chơi quen thuộc và lập dàn ý bài thuyết minh cách làm, cách chơi trò chơi đó. Yêu cầu trình bày rõ ràng, mạch lạc.

Bài làm:

 • Cách chơi trò chơi "bịt mắt bắt dê"
 • Điều kiện cần có:
  • Người chơi từ 5 đến 10 người
  • Địa điểm chơi: một khoảng sân rộng
 • Luật chơi
  • Bạn đeo bịt mắt không được cởi bịt mắt khi đuổi bắt.
  • Khi bị bắt, người đó se phải thay thế vị trí đuổi bắt.
 • Cách chơi:
  • Một bạn được chọn sẽ phải bịt mắt và đuổi bắt các bạn khác.
  • Các bạn không phải bịt mắt sẽ chạy trốn để không bị bắt.

 • 432 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021