Nội dung chính bài: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 8 tập 2

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

 • Muốn viết bài giới thiệu về một danh lam thắng cảnh thì tốt nhất phải đến nơi thăm thú, quan sát hoặc tra cứu sách vở, hỏi han những người hiểu biết về nơi ây.
 • Bài giới thiệu nên có bố cục đủ ba phần. Lời giới thiệu ít nhiều có kèm theo miêu tả, bình luận thì sẽ hấn dẫn hơm ; tuy nhiên, bài giới thiệu phải dựa trên cơ sở kiến thức đáng tin cậy và có phương; pháp thích hợp.
 • Lời văn cần chính xác và biểu cảm.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

1. Giới thiệu về một danh lam thắng cảnh

 • Bước 1: Chọn đối tượng cần giới thiệu
 • Bước 2: Tìm hiểu các đặc điểm của đối tượng
 • Bước 3: Lập ý hoặc dàn ý trình bài triển khai các ý tìm được theo một trình tự hợp lý.
 • Bước 4: Viết thành bài văn hoàn chỉnh

2. Ví dụ: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

a. Mở bài thuyết minh

 • Giới thiệu đôi nét về Chùa Hương

b. Thân bài thuyết minh

 • Lịch sử hình thành của chùa Hương
 • Cung cấp một số thông tin quan trọng như lịch sử hình thành, quá trình phát triển của chùa từ xây dựng, bị tàn phá cho đến khôi phục lại.
 • Các di tích lịch sử có trong chùa hương.
 • Vị trí các di tích, cảnh đẹp trong chùa.

c. Kết luận

 • Ngôi chùa Hương có ý nghĩa không chỉ là cảnh đẹp mà còn mang lại ý nghĩa tâm linh.
 • Chùa Hương nơi đón nhiều du khách trong và ngoài nước đến du lịch, khám phá.

Back to top

 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021