Viết một đoạn đối thoại ngắn có sử dụng cả bốn kiểu câu đã học

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 47 sgk ngữ văn 8 tập 2

Viết một đoạn đối thoại ngắn có sử dụng cả bốn kiểu câu đã học.

Bài làm:

- Ôi! Cậu đến lớp sớm thế?

- Ừm, hôm nay mình không bị tắc đường nên đến sớm mọi ngày một chút.

- Cậu có chiếc balo đẹp quá! Cậu mua ở đâu vậy?

- Mình mua ở một cửa hàng gần nhà. Không đắt lắm đâu, cậu thích nó à?

- Ừ, mình thấy rất thích nó. Chiều nay cậu rảnh thì đưa mình đi mua nhé!

- Ừ, vậy chiều nay tan học mình với cậu đi mua nhé!

  • 99 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021