Tóm tắt ngắn gọn ba luận điểm chính mà Ru-xô đã trình bày thành ba đoạn trong văn bản để thuyết phục mọi người nếu muốn ngao du thì nên đi bộ

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 101 sgk Ngữ văn 8 tập 2

Tóm tắt ngắn gọn ba luận điểm chính mà Ru-xô đã trình bày thành ba đoạn trong văn bản để thuyết phục mọi người nếu muốn ngao du thì nên đi bộ.

Bài làm:

Phần 1: Từ đầu đến "nghỉ ngơi": đi bộ ngao du được tự do thưởng ngoạn.

Phần 2: Tiếp đến "Tốt hơn": đi bộ ngao du mở mang vốn tri thức.

Phần 3: Phần còn lại: đi bộ ngao du sẽ tốt cho sức khỏe và tinh thần.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021