Nội dung chính bài: Hội thoại ( tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Hành động nói (Tiếp theo)". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 8 tập 2

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

  • Trong hội thoại, ai cũng được nói. Mỗi lần có một người tham gia hội thoại nói được gọi là một lượt lời.
  • Để giữ lịch sự, cần tôn trọng lượt lời của người khác, tránh nói tranh lượt lời, cắt lời hoặc chêm vào lời người khác.
  • Nhiều khi, im lặng khi đến lượt lời của mình cũng là một cách biêu thị thái độ.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

1. Lượt lời trong hội thoại

  • Trong hội thoại, ai cũng được nói. Mỗi lần có một ngưòi tham gia hội thoại nói được gọi là một lượt lời. Lượt lời cần phải được luân phiên đúng lúc. Để giữ lịch sự, cần tôn trọng lượt lời của người khác, tránh nói tranh lượt lời, cắt lời hoặc chêm vào lời người khác. Hành động cướp lời, cắt lời bị coi là hành vi kém văn hoá, thiếu tôn trọng người khác.
  • Nhiều khi im lặng khi đến lượt mình cũng là một cách biểu thị thái độ.

VD: Một vài lời đối thoại của chị Dậu trích trong Tắt đèn, Ngô Tất Tố:

  • Thầy em hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột.=> Thái độ thương xót, thương chồng bị đánh đập hành hạ
  • Cháu van ông, nhà cháu mới tỉnh được một lúc, ông tha cho!=> Thái độ van nài, câu xin hi vọng chúng tha cho chồng chị
  • Mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem!=> Thái độ kiên quyết, không chịu nhẫn nhục dám đứng lên phản kháng để bảo vệ chồng

Back to top

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021