Từ một tình huống cụ thể, hãy viết một văn bản tường trình

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 137 sgk Ngữ văn 8 tập 2

Từ một tình huống cụ thể, hãy viết một văn bản tường trình.

Bài làm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Nam Đinh, ngày 11/03/2016

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Về việc làm hỏng dụng cụ thí nghiệm

Kính gửi: Cô Nguyễn Phương Anh giáo viên phụ trách môn Hóa học.

Em là: Bùi Anh Dũng, học sinh lớp 8A1 học sinh trường THCS Xuân Trường xin phép được tường trình với cô một việc như sau:

Trong giờ học Hóa tiết 2-3 ngày hôm nay do em sơ ý đã làm đổ vỡ 3 ống nghiệm và 1 lọ nước cất. Em xin lỗi cô vì đã không tuân thủ những quy định trong phòng thí nghiệm. Em xin chịu trách nhiệm về lỗi của mình.

Người làm tường trình

Bùi Anh Dũng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 8 tập 2