Giải bài 24 sinh 8: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

 • 1 Đánh giá

Con người là sinh vật dị dưỡng, chỉ có thể tồn tại và phát triển nhờ lấy các chất dinh dưỡng từ môi trường. Các chất dinh dưỡng hữu cơ thường có cấu trúc phức tạp, cần trải qua quá trình biến đổi trong hệ tiêu hóa để tạo thành các chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải bài tập.

A. Lý thuyết

I. Thức ăn và sự tiêu hóa

 • Quá trình tiêu hóa thức ăn gồm các hoạt động
  • Ăn và uống
  • Vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa
  • Tiêu hóa thức ăn
  • Hấp thụ các chất dinh dưỡng
  • Thải phân
 • Hoạt động tiêu hóa thực chất là biến đổi (biến đổi vật lí và biến đổi hóa học) thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ và thải bỏ cac chất thừa không thể hấp thụ.

II. Các cơ quan tiêu hóa

Hình ảnh có liên quan

 • Hệ tiêu hóa gồm:
  • Ống tiêu hóa: khoang miệng, họng, thực quản, dạ dày, tá tràng, ruột, hậu môn
  • Tuyến tiêu hóa: tuyến nước bọt, tuyến vị (dạ dày), tuyến ruột, tuyến gan, tuyến mật, tuyến tụy

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 80 - sgk Sinh học 8

Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào ? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 80 - sgk Sinh học 8

Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 80 - sgk Sinh học 8

Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động nào của hệ tiêu hóa? Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường nào khác không?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa


 • 17 lượt xem
Chủ đề liên quan