Giải bài 32 sinh 8: Chuyển hóa

 • 1 Đánh giá

Trao đổi chất là biển hiện bên ngoài của quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng. Trong bài 32, chúng ta nghiên cứu đến các quá trình chuyển hóa trong cơ thể người. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 32.

A. Lý thuyết

I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng

 • Mọi hoạt động sống của cơ thể đều gắn với hoạt động sống của các tế bào và đều cần năng lượng
 • Chuyển hóa vật chất và năng lượng bao gồm 2 mặt đối lập nhưng thống nhất:
  • Đồng hóa: là quá trình tổng hợp từ các chất đơn giản thành các chất phức tạp đặc trưng của cơ thể và tích lũy năng lượng
  • Dị hóa: là quá trình phân giải các chất phức tạp thành các chất đơn giản và giải phóng năng lượng
 • Tương quan giữa đồng hóa và dị hóa phụ thuộc vào độ tuổi, giới tính và trạng thái cơ thể, ...

II. Chuyển hóa cơ bản

 • Chuyển hóa cơ bản là năng lượng tiêu dùng khi cơ thể ở trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi để duy trì sự sống được tính bằng kJ trong 1 giờ đối với 1kg khối lượng cơ thể

=> Xác định thang chuyển hóa cơ bản của từng lứa tuổi ở trạng thái bình thường

III. Điều hòa sự chuyển hóa vật chất và năng lượng

 • Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng được điều hòa bằng 2 có chế:
  • Thần kinh: điều khiển bởi hệ thần kinh
  • Thể dịch: điều khiển bởi hệ nội tiết nhờ tiết các hoocmon

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 104 - sgk Sinh học 8

Hãy giải thích vì sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 104 - sgk Sinh học 8

Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 104 - sgk Sinh học 8

Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa và tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4*: Trang 104 - sgk Sinh học 8

Giải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hóa và dị hóa.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 32: Chuyển hóa


 • 11 lượt xem
Chủ đề liên quan