Phòng tránh bị lây nhiễm HIV bằng cách nào ? Có nên cách li người bệnh để khỏi bị lây nhiễm không?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 205 - sgk Sinh học 8

Phòng tránh bị lây nhiễm HIV bằng cách nào ? Có nên cách li người bệnh để khỏi bị lây nhiễm không?

Bài làm:

  • Các biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS là:
    • Cần chủ động phòng tránh bị lây nhiễm (không tiêm chích, không quan hệ tình dục không an toàn, không sử dụng chung đồ dùng với người bị nhiễm HIV…) .
    • Chú ý không làm lây nhiễm HIV cho người khác (nếu đã bị nhiễm HIV).
  • Không nên xa lánh người bị nhiễm HIV/AIDS là vì:
    • Trong các sinh hoạt bình thường ( không có dính máu, mủ, dịch của người bị nhiễm HIV/AIDS) thì người bệnh không truyền HIV sang người lành. Nếu như dính máu của người bị nhiễm HIV thì phải rửa ngay bằng xà phòng và sát trùng bằng cồn 70 độ, trong vòng 36 tiếng đi tới cơ sở y tế để tiêm thuốc. Vì vậy có thể sống chung với người bị nhiễm HIV. Mặt khác, cũng cần động viên an ủi người bệnh sống có ích quãng đời còn lại.

  • 77 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021