Phản xạ là gì ? Hãy lấy ví dụ về phản xạ.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Phản xạ là gì ? Hãy lấy ví dụ về phản xạ.

Bài làm:

Câu 1:

  • Khái niệm : Phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh gọi là phản xạ.
  • Ví dụ : Khi chân ta dẫm phải hòn than, chân vội nhấc lên là một phản xạ. Con chuột đang đi. bỗng nhìn thấy con mèo, liền chạy trốn cũng là một phản xạ...
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021