Sự thải nước tiểu diễn ra như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 127 - sgk Sinh học 8

Sự thải nước tiểu diễn ra như thế nào?

Bài làm:

  • Nước tiểu chính thức được đổ vào bể thận, qua ống dẫn nước tiểu xuống dự trữ ở bóng đái
  • Nước tiểu được thải ra ngoài nhờ hoạt động của cơ vòng ống đái, cơ bóng đái và cơ bụng

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021