Tại sao người già thường đeo kính lão?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 161 - sgk Sinh học 8

Tại sao người già thường đeo kính lão?

Bài làm:

  • Ở người già, do bị lão hóa nên thủy tinh thể mất tính đàn hồi --> không phồng được

--> Mắc tật viễn thị

--> Do đó, người già thường phải đeo kính

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021