Giải bài 59 sinh 8: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

  • 1 Đánh giá

Để cơ thể tồn tại và phát triển cần tới sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết. Bài 59, chúng ta cùng tìm hiểu về sự phối hợp hoạt động đó. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài.

A. Lý thuyết

I. Điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết

Kết quả hình ảnh cho điều hòa các tuyến nội tiêt Hình ảnh có liên quan

  • Tuyến yên tiết ra các hooc môn điều khiển hoạt động của các tuyến nội tiết đồng thời hoạt động của tuyến yên lại chịu ảnh hưởng của các hooc môn do các tuyến nội tiết tiết ra đó chính là cơ chế tự điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết nhờ thông tin ngược.

II. Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Kết quả hình ảnh cho điều hòa các tuyến nội tiêt

  • Các tuyến nội tiết trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động đảm bảo cho các quá trình sinh lí diễn ra bình thường.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 186 - sgk Sinh học 8

Trình bày cơ chế hoạt động của tuyến tụy

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 186 - sgk Sinh học 8

Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết


  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021