Trình bày cơ chế hoạt động của tuyến tụy

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 186 - sgk Sinh học 8

Trình bày cơ chế hoạt động của tuyến tụy

Bài làm:

  • Sự phối hợp hoạt động của các tế bào α và β của đảo tụy trong tuyến tụy khi lượng đường trong máu giảm hay tăng chính là để giữ cho nồng độ đường trong máu được ổn định.
  • Khi lượng đường trong máu giảm (sau hoạt động mạnh hoặc đói kéo dài) không chỉ các tế bào α của đảo tụy hoạt động tiết glucagon mà còn có sự phối hợp hoạt động của cả 2 tuyến trên thận. Tuyến này tiết cooctizon để góp phần vào sự chuyển hóa lipit và prôtêin làm tăng đường huyết.

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021