Bản thân em đã miễn dịch với những bệnh nào từ sự mắc bệnh trước đó và với những bệnh nào từ sự tiêm phòng (chích ngừa)?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Bản thân em đã miễn dịch với những bệnh nào từ sự mắc bệnh trước đó và với những bệnh nào từ sự tiêm phòng (chích ngừa)?

Bài làm:

Câu 2:

  • Các bệnh miễn dịch tự nhiên: thủy đậu, quai bị, sởi,...
  • Các bệnh miễn dịch nhân tạo: bại liệt, uốn ván, lao, viêm não,...
  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021