Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 127 - sgk Sinh học 8

Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì?

Bài làm:

  • Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là sự lọc máu, thải bỏ các chất độc, cặn bã, thừa qua nước tiểu nhằm ổn định các thành phần của máu

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021