Người ta thường tiêm phòng (chích ngừa) cho trẻ em những loại bệnh nào ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Người ta thường tiêm phòng (chích ngừa) cho trẻ em những loại bệnh nào ?

Bài làm:

Câu 3: Người ta thường tiêm phòng (chích ngừa) cho trẻ em những loại bệnh sau : sởi, lao, ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, viêm não, ....

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021