Hãy làm thí nghiệm sau: Thiết kế 1 dụng cụ giống ống nghe của bác sĩ (hình 51 – 3) nhưng dùng 2 ống cao su nối với tai có độ dài khác nhau

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 165 - sgk Sinh học 8

Hãy làm thí nghiệm sau: Thiết kế 1 dụng cụ giống ống nghe của bác sĩ (hình 51 – 3) nhưng dùng 2 ống cao su nối với tai có độ dài khác nhau. Nhắm mắt và thử xác định xem có cảm nhận gì khi gãi trên màng cao su.

Bài làm:

Giải bài 4 trang 165 sgk Sinh 8 | Để học tốt Sinh 8

=> Ta có cảm giác âm thanh phát ra từ phía tương ứng với ống cao su ngắn.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021