Giải bài 45 sinh 8: Dây thần kinh tủy

  • 1 Đánh giá

Dây thần kinh trong cơ thể xuất phát từ 2 bộ phận: não và tủy sống. Chúng tham gia điều khiển các chức năng khác nhau của cơ thể. Trong bài 45, chúng ta tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của các dây thần kinh tủy. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Cấu tạo của dây thần kinh tủy

  • Có 31 đôi dây thần kinh tủy
  • Mỗi dây là dây pha gồm các rễ qua khe gian đốt nhập lại:
    • Rễ trước: rễ vận động
    • Rễ sau: rễ cảm giác

II. Chức năng của dây thần kinh tủy

  • Các dây thần kinh tủy điều khiển các hoạt động vận động của cơ thể

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 143 - sgk Sinh học 8

Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 143 - sgk Sinh học 8

Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang đã vô ý thúc mũi kéo làm đứt một số rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào mất?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 45: Dây thần kinh tủy


  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021