Trong các thói quen ăn uống khoa học, em đã có thói quen nào và chưa có thói quen nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 99 - sgk Sinh học 8

Trong các thói quen ăn uống khoa học, em đã có thói quen nào và chưa có thói quen nào?

Bài làm:

Câu 2:

  • Thói quen ăn uống khoa học: Ăn uống hợp vệ sinh, ăn chậm nhai kĩ và hợp khẩu vị.
  • Thói quen chưa khoa học: Sau khi ăn chưa có nhiều thời gian nghỉ ngơi.
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021