Hãy quan sát đồng tử của bạn em khi dọi và không dọi đèn pin vào mắt

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 158 - sgk Sinh học 8

Hãy quan sát đồng tử của bạn em khi dọi và không dọi đèn pin vào mắt

Bài làm:

Sự co dãn của đồng tử là nhằm điều tiết ánh sáng để có thể nhìn rõ vật bởi sự điều tiết ánh sáng tác dụng lên màng lưới:

  • Khi rọi đèn pin vào mắt, đồng tử co hẹp lại. Đó là phản xạ đồng tử nhằm hạn chế ánh sáng đi vào trong cầu mắt (giảm sự kích thích các tế bào thụ cảm). Khi ánh sáng quá mạnh, lượng ánh sáng quá nhiều sẽ làm loá mắt.
  • Khi không dọi đèn pin vào mắt thì đồng tử sẽ trở lại bình thường.
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021