Vì sao ta có thể xác định được âm phát ra từ bên phải hay bên trái?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 165 - sgk Sinh học 8

Vì sao ta có thể xác định được âm phát ra từ bên phải hay bên trái?

Bài làm:

  • Khi có âm thanh, chúng sẽ tác động lên không khí, làm không khí chuyển động dưới dạng sóng.
  • Sóng lan truyền trong không khí và đến tai của ta, hai lỗ tai có hai màng nhĩ và hai màng nhĩ này tiếp nhận sóng từ không khí lan truyền tới.
  • Nếu âm phát ra từ bên phải thì nó sẽ tác động lên tai ở bên phải trước.
  • Tác động này sẽ được các noron thần kinh cảm nhận và truyền đến thần kinh trung ương. Ở đây sẽ phân tích âm truyền đến và truyền lại phản xạ cho các bộ phận cơ thể.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021