Khi bị vết thương chảy máu, em sẽ làm gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Em đã bao giờ bị đứt tay hay một vết thương nào gây chảy máu hay chưa? Vết thương đó lớn hay nhỏ, chảy máu nhiều hay ít? Và lúc đó em đã tự xử lí hay được xử lí như thế nào?

Bài làm:

Câu 2: Em bị đứt tay trong lúc nấu ăn. Vết thương nhỏ, chảy ít máu nên em từ dùng gạc để cầm máu. Vết thương sau khi được băng đã ngừng chảy máu.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021