Chọn chức năng thích hợp ở cột bên phải điền vào ô trống ứng với mỗi bộ phận của cơ quan sinh dục nam ở cột bên trái

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 189 - sgk Sinh học 8

Chọn chức năng thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu bằng a, b, c…) điền vào ô trống ứng với mỗi bộ phận của cơ quan sinh dục nam ở cột bên trái (kí hiệu bằng 1, 2, 3…) ở bảng 60.

Giải bài 60 sgk Sinh 8 | Để học tốt Sinh 8

Bài làm:

1.c ; 2.g ; 3.i ; 4.h ; 5.e ; 6.a ; 7.b ; 8.d

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021