Giải bài 46 sinh 8: Trụ não, tiểu não, não trung gian

 • 1 Đánh giá

Tiếp theo tủy sống là não bộ. Não bộ, từ dưới lên, bao gồm trụ não, tiểu não, não trung gian và đại não. Trong bài 46, chúng ta tìm hiểu về 3 phần. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Vị trí và các thành phần của não bộ

Kết quả hình ảnh cho não bộ

 • Não bộ nằm trên tủy sống.
 • Gồm 4 phần:
  • Trụ não
  • Tiểu não
  • Não trung gian
  • Đại não

II. Cấu tạo và chức năng của trụ não

 • Vị trí: nằm phía trên tủy sống
 • Cấu tạo: Chất trắng ở ngoài, chất xám ở trong
 • Gồm 12 đôi dây thần kinh não, gồm 3 loại:
  • Dây cảm giác
  • Dây vận động
  • Dây pha
 • Chức năng:
  • Nhân xám: điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan (tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp)
  • Chất trắng: dẫn truyền xung thần kinh

III. Não trung gian

 • Vị trí: nằm giữa trụ não và đại não
 • Cấu tạo:
  • Đồi thị: đường dẫn truyền cảm giác từ dưới lên não
  • Vùng dưới đồi: điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt

IV. Tiểu não

 • Vị trí: nằm phía dưới đại não (phía sau gáy)
 • Cấu tạo: chất xắm nằm ngoài, chất trắng nằm trong
 • Chức năng: điều hòa, phối hợp hoạt động các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 146 - sgk Sinh học 8

Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng trụ não, não trung gian và tiểu não.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 146 - sgk Sinh học 8

Giải thích vì sao người sau rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian


 • 55 lượt xem
Chủ đề liên quan