Giải bài 2 sinh 8: Cấu tạo cơ thể người

 • 1 Đánh giá

Khái quát những cơ quan cấu tạo cơ thể người và chức năng của chúng.

I. Lý thuyết

1. Cấu tạo

 • Cơ thể người có cấu tạo và sự sắp xếp các cơ quan, hệ cơ quan giống với động vật thuộc lớp Thú.
 • Cơ thể người chia thành 3 phần chính:
  • Phần đầu
  • Phần thân
  • Phần các chi (chân và tay)
 • Cơ thể gồm các hệ cơ quan: hệ vận động, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ thần kinh, hệ nội tiết.

2. Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan

 • Các cơ quan trong cơ thể là mốt thể thống nhất, có sự phối hợp với nhau, cùng thực hiện chức năng sống.
 • Sứ phối hợp hoạt động được thể hiện nhờ cơ chế thần kinh và cơ chế thể dịch.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Cơ thể người gồm mấy phần? Phần thân có những cơ quan nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Bằng một ví dụ, hãy phân tích vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 2: Cấu tạo cơ thể người


 • 27 lượt xem
Chủ đề liên quan