Giải bài 16 sinh 8: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch tuyết

  • 1 Đánh giá

Máu lưu thông trong cơ thể theo 2 vòng tuần hoàn. Vậy đường đi của các vòng tuần hoàn như thế nào? Bạch huyết lưu thông trong cơ thể có tuần hoàn không? Chức năng của bạch huyết là gì?

A. Lý thuyết

I. Tuần hoàn máu

  • Hệ tuần hoàn máu gồm tim (4 ngăn: 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất) và hệ mạch (động mạch, tĩnh mạch và mao mạch) tạo thành 2 vòng tuần hoàn
    • Vòng tuần hoàn nhỏ dẫn máu qua phổi, giúp trao đổi O2 và CO2 ở phổi
    • Vòng tuần hoàn lớn dẫn máu qua tất cả các tế bào của cơ thể để thực hiện sự trao đổi chất toàn cơ thể.

II. Lưu thông bạch huyết

  • Hệ bạch huyết gồm hệ mạch (mao mạch bạch huyết, mạch bạch huyết, hạch bạch huyết và ống bạch huyết) tạo nên phân hệ lớn và phân hệ nhỏ.
  • Sự luân chuyển bạch huyết:

mao mạch bạch huyết --> mạch bạch huyết --> hạch bạch huyết --> mạch bạch huyết --> ống bạch huyết --> tĩnh mạch máu

  • Hệ bạch huyết cùng với hệ tuần hoàn thực hiện chu trình luân chuyển môi trường trong cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hệ bạch huyết gồm những thành phần cấu tạo nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Nêu một vài cơ quan, bộ phận của cơ thể và cho biết sự luân chuyển bạch huyết nơi đó nhờ phân hệ nào.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch tuyết


  • 12 lượt xem
Chủ đề liên quan