Hệ bạch huyết gồm những thành phần cấu tạo nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Hệ bạch huyết gồm những thành phần cấu tạo nào?

Bài làm:

Câu 2:

  • Hệ bạch huyết gồm hệ mạch (mao mạch bạch huyết, mạch bạch huyết, hạch bạch huyết và ống bạch huyết) tạo nên phân hệ lớn và phân hệ nhỏ.
  • Sự luân chuyển bạch huyết:

mao mạch bạch huyết --> mạch bạch huyết --> hạch bạch huyết --> mạch bạch huyết --> ống bạch huyết --> tĩnh mạch máu

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021