Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì? Việc bài tiết chúng do các cơ quan nào đảm nhiệm?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 124 - sgk Sinh học 8

Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì? Việc bài tiết chúng do các cơ quan nào đảm nhiệm?

Bài làm:

Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là CO2, mồ hôi, nước tiểu.

Các cơ quan bài tiết các sản phẩm trên :

Sản phẩm thải chủ yếuCơ quan bài tiết chủ yếu
CO2Phổi (hệ hô hấp)
Mồ hôiDa
Nước tiểuThận (hệ bài tiết)
  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021