So sánh mô biểu bì và mô liên kết về vị trí của chúng trong cơ thể và sự sắp xếp tế bào trong hai loại mô đó.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: So sánh mô biểu bì và mô liên kết về vị trí của chúng trong cơ thể và sự sắp xếp tế bào trong hai loại mô đó.

Bài làm:

Câu 1:

Mô biểu bìMô liên kết
  • Vị trí: Bao phủ bên ngoài cơ thể hoặc lót trong các cơ quan rỗng như ống tiêu hóa, dạ con, bóng đái,....
  • Đặc điểm: các tế bào xếp sít nhau (tế bào biểu bì và tế bào tuyến)
  • Vị trí: nằm rải rác trong chất nền
  • Đặc điểm: Khoảng cách giữa các tế bào lớn
  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021