Hãy xác định trên chân giò lợn có những loại mô nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Hãy xác định trên chân giò lợn có những loại mô nào?

Bài làm:

Câu 4: Chân giò lợn gồm:

  • Mô biểu bì (da)
  • Mô liên kết: mô sụn, mô xương, mô sợi, mô máu
  • Mô cơ vân
  • Mô thần kinh
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021