Trồng nhiều cây xanh có ích lợi gì trong việc làm trong sạch bầu không khí quanh ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 73 - sgk Sinh học 8

Trồng nhiều cây xanh có ích lợi gì trong việc làm trong sạch bầu không khí quanh ta?

Bài làm:

Câu 1: Trồng nhiều cây xanh 2 bên đường phố, nơi công sở, trường học, bệnh viện và nơi ở có tác dụng điều hòa thành phần không khí (chủ yếu là O2, và CO2) có lợi cho hô hấp, hạn chế ô nhiễm không khí...

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021