Da có những chức năng gì? Những đặc điểm cấu tạo nào của da giúp da thực hiện những chức năng đó?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 133 - sgk Sinh học 8

Da có những chức năng gì? Những đặc điểm cấu tạo nào của da giúp da thực hiện những chức năng đó?

Bài làm:

 • Da đảm nhận các chức năng:
  • Bảo vệ cơ thể
  • Bài tiết: Tuyến mồi hôi
  • Tạo vẻ đẹp cơ thể
  • Điều hòa thân nhiệt: mạch máu, lớp mỡ
  • Cảm giác: tiếp nhận kích thích của môi trường nhờ thụ quan

=> chức năng bảo vệ cơ thể và tạo vẻ đẹp được tạo thành nhờ sự phối hợp của các lớp

 • 134 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021