Xác định động mạch và tĩnh mạch trên cổ tay

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Thử tìm cách xác định động mạch và tĩnh mạch trên cổ tay của mình và nêu ra dấu hiệu để nhận biết chúng.

Bài làm:

Câu 2:

  • Động mạch có mạch đập và chứa máu đỏ tươi
  • Tĩnh mạch không có mạch đập, nằm nổi trên da (với người gầy) và chứa máu đỏ thẫm
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021