Gan đảm nhiệm những vai trò gì trong quá trình tiêu hóa ở cơ thể người.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 96 - sgk Sinh học 8

Gan đảm nhiệm những vai trò gì trong quá trình tiêu hóa ở cơ thể người.

Bài làm:

Câu 3: Gan tham gia điều hòa nồng độ các chất dinh dưỡng trong máu được ổn định, đồng thời khử các chất có hại cho cơ thể.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021