So sánh 4 loại mô theo mẫu ở bảng 4:

  • 1 Đánh giá

Câu 3: So sánh 4 loại mô theo mẫu ở bảng 4:

Bảng 4. So sánh các loại mô

Mô biểu bìMô liên kếtMô cơMô thần kinh
Đặc điểm cấu tạo
Chức năng

Bài làm:

Câu 3:

Mô biểu bìMô liên kếtMô cơMô thần kinh
Đặc điểm cấu tạocác tế bào xếp sít nhaucác tế bào nằm rải rác trogn chất nềncác tế bào xếp thành lớp, thành bóthân tế bào nằm ở trugn tâm thần kinh, sợi trục và sợi nhánh kéo dài đến các cơ quan
Chức năngbảo vệ, hấp thụ, tiếtnâng đỡ, liên kết các cơ quanvận độngtiếp nhận kích thích, xử lí thông tin và điều hòa các hoạt động sống.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021