Trình bày các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 184 - sgk Sinh học 8

Trình bày các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng.

Bài làm:

  • Tinh hoàn và buồng trứng, ngoài chức năng sinh sản tinh trùng và trứng, còn thực hiện các chức năng của tuyến nội tiết.
  • Các tế bào kẽ trong tinh hoàn tiết hoocmon sinh dục nam (testôsterôn); các tế bào nang trứng tiết hoocmon sinh dục nữ (ơstrôgen).

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021