Máu gồm những thành phần cấu tạo nào ? Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Máu gồm những thành phần cấu tạo nào ? Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu.

Bài làm:

Câu 1:

  • Máu gồm huyết tương (55%) và các tế bào máu (45%). Các tế bào máu gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.
  • Huyết tương duy trì máu ở trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng trong mạch ; vận chuyển các chất dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và các chất thải.
  • Hồng cầu vận chuyển 02 và C02.
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021