Giải thích tại sao xương động vật được hầm (đun sôi lâu) thì bở?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Giải thích tại sao xương động vật được hầm (đun sôi lâu) thì bở?

Bài làm:

Câu 3: Khi hầm xương bò, lợn... chất cốt giao bị phân hủy. Vì vậy, nước hầm xương thường sánh và ngọt, phần xương còn lại là chất vô cơ (không còn cốt giao) nên bở.

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021