Giải bài 55 sinh 8: Giới thiệu chung hệ nội tiết

 • 1 Đánh giá

Ngoài cơ chế điều khiển mọi hoạt động bằng xung thần kinh, cơ thể còn điều khiển bằng cơ chế thể dịch nhờ hệ nội tiết. Vậy hệ nội tiết có cấu tạo và chức năng như thế nào? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 55.

A. Lý thuyết

I. Đặc điểm hệ nội tiết

 • Hệ nội tiết cùng với hệ thần kinh tham gia điều hòa các quá trình sinh lý trong cơ thể.
 • Tuyến nội tiết sản xuất ra hoocmôn theo đường máu tác động đến cơ quan đích nhưng chậm , kếo dài và trên diện rộng.

II. Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết

 • Sự khác nhau:
  • Tuyến nội tiết: chất tiết ngấm thẳng vào máu tới cơ quan đích.
  • Tuyến ngoại tiết: chất tiết theo ống dẫn tới các cơ quan tác động
 • Một số tuyến vừa làm nhiệm vụ nội tiết vừa làm nhiệm vụ ngoại tiết
 • Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết là hooc môn

II. Hoocmon

1. Tính chất của hoocmon

 • Mỗi hoocmôn chỉ ảnh hưởng tới một số cơ quan xác định
 • Có hoạt tính sinh học cao
 • Không mang tính đặc trưng cho loài

2. Vai trò của hoocmon

 • Duy trì tính ổn định môi trường trong cơ thể
 • Điều hòa các quá trình sinh lý diễn ra bình thường

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 175 - sgk Sinh học 8

Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Chúng giống và khác nhau ở những điểm nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 175 - sgk Sinh học 8

Nêu vai trò của một số hoocmôn, từ đó xác định tầm quan trọng của các hệ nội tiết nói chung

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021