Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

Bài làm:

Câu 2:

  • Mọi cơ thể đều được cấu tạo từ tế bào.
  • Thông qua các hoạt động sống của cơ thể gồm trao đổi chất, lớn lên và phân chia, cảm ứng mà cơ thể trao đổi chất, lớn lên và sinh sản, cảm ứng.

=> Vì vậy, tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021