Giải bài 39 sinh 8: Bài tiết nước tiểu

 • 1 Đánh giá

Quá trình bài tiết, thải bỏ các chất qua nước tiểu là quá trình vô cùng quan trọng đối với sự sống của con người. Vậy quá trình đó diễn ra như thế nào và diễn ra ở đâu? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 39 để giải đáp vấn đề trên.

A. Lý thuyết

I. Tạo thành nước tiểu

 • Sự tạo thành nước tiểu diễn ra ở các đơn vị chức năng của thận
 • Gồm 3 quá trình:
  • Quá trình lọc máu:
   • Diễn ra ở cầu thận và nang cầu thận
   • Các tế bào máu và protein có kích thước lớn hơn lỗ lọc được giữ lại trong máu

=> Tạo nước tiểu đầu

  • Quá trình hấp thụ lại:
   • Diễn ra ở ống thận
   • Các chất dinh dưỡng, cần thiết được hấp thụ lại máu
   • Sử dụng năng lượng ATP
  • Quá trình bài tiết tiếp:
   • Diễn ra ở ống thận
   • Các chất độc, cặn bã, ... được bài tiết ra khỏi máu
   • Sử dụng năng lượng ATP

=> Tạo nước tiểu chính thức

II. Thải nước tiểu

 • Nước tiểu chính thức được đổ vào bể thận, qua ống dẫn nước tiểu xuống dự trữ ở bóng đái
 • Nước tiểu được thải ra ngoài nhờ hoạt động của cơ vòng ống đái, cơ bóng đái và cơ bụng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 127 - sgk Sinh học 8

Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 127 - sgk Sinh học 8

Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 127 - sgk Sinh học 8

Sự thải nước tiểu diễn ra như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 130 - sgk Sinh học 8

Thử đề ra kế hoạch hình thành thói quen sống khoa học nếu em chưa có

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 39: Bài tiết nước tiểu


 • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021