Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 127 - sgk Sinh học 8

Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận

Bài làm:

 • Sự tạo thành nước tiểu diễn ra ở các đơn vị chức năng của thận
 • Gồm 3 quá trình:
  • Quá trình lọc máu:
   • Diễn ra ở cầu thận và nang cầu thận
   • Các tế bào máu và protein có kích thước lớn hơn lỗ lọc được giữ lại trong máu

=> Tạo nước tiểu đầu

 • Quá trình hấp thụ lại:
  • Diễn ra ở ống thận
  • Các chất dinh dưỡng, cần thiết được hấp thụ lại máu
  • Sử dụng năng lượng ATP
 • Quá trình bài tiết tiếp:
  • Diễn ra ở ống thận
  • Các chất độc, cặn bã, ... được bài tiết ra khỏi máu
  • Sử dụng năng lượng ATP

=> Tạo nước tiểu chính thức

 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021