Quá trình thu nhận kích thích của sóng âm diễn ra như thế nào giúp người ta nghe được?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 165 - sgk Sinh học 8 (giảm tải)

Câu 2: Trang 165 - sgk Sinh học 8

Quá trình thu nhận kích thích của sóng âm diễn ra như thế nào giúp người ta nghe được?

Bài làm:

  • Sóng âm được vành tai hứng lấy

=> truyền qua ống tai vào làm rung màng nhĩ

=> truyền qua chuỗi xương tai vào làm rung màng cửa bầu làm chuyển động ngoại dịch và nội dịch trong ốc tai màng

=> cơ quan Coocti làm xuất hiện xung thần kinh theo dây thần kinh thính giác về vùng thính giác ở thùy thái dương

  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021